ENKLA OCH SVÅRA UPPDRAG
VI ANPASSAR OSS ALLTID EFTER KUNDENRNAS BEHOV

KONTAKTA OSS 070-699 26 38
UNDERHÅLL PÅ JÄRNVÄGAR

Som all annan trafik påverkas järnvägen av årstidernas växlingar. Men det är vinterns snö, kyla och stora temperaturskillnader som kräver de största insatserna.
Vi jobbar regelbundet med service och underhåll av järnvägar.

MARKENTREPRENAD

Vi utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten, från orörd mark till färdig markentreprenad.
Det innebär allt som rör grundarbeten från schakt och rörläggning till slutlig finplanering.

LASTNING OCH LOSSNING

För oss på Lindströms Åkeri är transporter, stora som små, våran vardag.
Behöver du lastning och lossning av något så ordnar vi det.
Som t ex grus och större, tyngre saker som maskindelar.

SOPNING

Under våren har vi högsäsong med sopning av gator, cykel- och gångvägar. Största uppdragsgivaren är kommunerna i vår närhet.

snöskottning

När snön faller är vi väl förberedda med våra traktorer för snöskottning och sandning.

sorteringsverk

Med eget sorteringsverk för sortering av olika material, så erbjuder vi försäljning av både sälja grus samt matjord.

MASKINTJÄNSTER:

 • Sopning
 • Snöröjning
 • Planering
 • Grävning
 • Lastning
 • Sandning

NÅGRA AV VÅRA UPPDRAGSGIVARE:

 • VR TRACK
 • SKANSKA
 • SOLLEFTEÅ KOMMUN
 • PEAB
 • NCC
 • ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
 • NEOVA

FÖRSÄLJNING AV:

 • Krossprodukter
 • Sand
 • Jord
 • Sandningssand
 • Salt

Alltid roligt med nytt󾰀

Publicerat av Lindströms Åkeri Långsele den 14 oktober 2016

Nu är Vallåvägen nyplogad inför helgen tumstocken mäter 39 cm sedan förra turen som var i onsdags #scania #V8 #tellefsdal #R500

Publicerat av Lindströms Åkeri Långsele den 3 mars 2017

Besöksadress:
Lindströms Åkeri AB
Österforse 147
882 91 LÅNGSELE

Telefon:
Håkan: 070-699 26 38
Niklas: 070-689 26 37
E-post: lindstroms.akeri@gmail.com
Fakturor skickas till:
faktura@lindstromsakeriab.se